låt

[Verse]
Henrik’s the name
Coding’s my game
Teaching algorithms
Textbooks are my fame
From morning till night
Never taking a break
Putting bugs to sleep
No time for mistake
Late nights in the lab
Lines of codeI tackle
Debugging and testing
Never skipping a shackle
Stacking functions like bricks
to build a masterpiece
In my programming kingdom
I’m the high priest

[Verse 2]
Students looking tired
Minds filled with doubt
Losing motivation
Feeling left out
But I’m here to uplift
Lift the spirits high
Turning zeros to heroes
That’s my battle cry

https://suno.com/song/6038be8e-1dcf-4af1-9a52-190f3f1b28fd

convert to mp4

convert movie format to mp4 ?
this code are scanning for example mkv and convert all to mp4

#!/bin/bash

# Help message function
print_help() {
  echo "Usage: $0 <file_extension>"
  echo "Example: $0 mkv"
}

# Check if argument is provided
if [ $# -eq 0 ]; then
  print_help
  exit 1
fi

# Supported video file formats
supported_formats=("avi" "mkv" "mov" "mp4" "wmv" "flv" "mpg" "mpeg" "3gp")

# Check if provided file extension is supported
if [[ ! " ${supported_formats[@]} " =~ " $1 " ]]; then
  echo "Unsupported file format. Supported formats: ${supported_formats[*]}"
  print_help
  exit 1
fi

# Loop through all files with the provided extension in the current directory
for file in *."$1"; do
  # Check if the file exists
  if [ -e "$file" ]; then
    # Get the filename without extension
    filename="${file%.*}"

    # Convert the file to mp4 using ffmpeg
    ffmpeg -i "$file" "${filename}2.mp4"

    # Optional: Check if conversion was successful and remove the original file
    if [ $? -eq 0 ]; then
      echo "Conversion of $file successful."
      rm "$file"
    else
      echo "Conversion of $file failed."
    fi
  else
    echo "No files with .$1 extension found."
    exit 1
  fi
done

why not.. we do it in php to… but now you most write a dir to.

<?php

// Function to convert video files to mp4
function convertVideosToMp4($folder, $extension) {
  // Supported video file formats
  $supportedFormats = ["avi", "mkv", "mov", "mp4", "wmv", "flv", "mpg", "mpeg", "3gp"];

  // Check if provided file extension is supported
  if (!in_array($extension, $supportedFormats)) {
    echo "Unsupported file format. Supported formats: " . implode(", ", $supportedFormats) . PHP_EOL;
    return;
  }

  // Open the directory
  if ($handle = opendir($folder)) {
    // Loop through all files in the directory
    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
      // Check if the file has the provided extension
      if (pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION) == $extension) {
        // Get the filename without extension
        $filename = pathinfo($file, PATHINFO_FILENAME);

        // Convert the file to mp4 using ffmpeg and rename to {filename}2.mp4
        $command = "ffmpeg -i \"$folder/$file\" \"$folder/{$filename}2.mp4\"";
        exec($command, $output, $return_var);

        // Check if conversion was successful and remove the original file
        if ($return_var == 0) {
          echo "Conversion of $file successful." . PHP_EOL;
          unlink("$folder/$file");
        } else {
          echo "Conversion of $file failed." . PHP_EOL;
        }
      }
    }
    // Close the directory handle
    closedir($handle);
  } else {
    echo "Unable to open directory: $folder" . PHP_EOL;
  }
}

// Check if folder and extension are provided
if ($argc < 3) {
  echo "Usage: php convert.php <folder_path> <file_extension>" . PHP_EOL;
  echo "Example: php convert.php /path/to/folder mkv" . PHP_EOL;
  exit(1);
}

// Get folder path and extension from command line arguments
$folderPath = $argv[1];
$extension = $argv[2];

// Call function to convert videos to mp4
convertVideosToMp4($folderPath, $extension);

?>

 

why not… we do it in python to

import os
import subprocess
import sys

def convert_videos_to_mp4(folder, extension):
  # Supported video file formats
  supported_formats = ["avi", "mkv", "mov", "mp4", "wmv", "flv", "mpg", "mpeg", "3gp"]

  # Check if provided file extension is supported
  if extension not in supported_formats:
    print(f"Unsupported file format. Supported formats: {', '.join(supported_formats)}")
    return

  # Loop through all files in the folder
  for file in os.listdir(folder):
    # Check if the file has the provided extension
    if file.endswith(f".{extension}"):
      # Get the filename without extension
      filename = os.path.splitext(file)[0]

      # Convert the file to mp4 using ffmpeg and rename to {filename}2.mp4
      command = f"ffmpeg -i \"{os.path.join(folder, file)}\" \"{os.path.join(folder, filename)}2.mp4\""
      subprocess.run(command, shell=True)

      # Check if conversion was successful and remove the original file
      if os.path.exists(os.path.join(folder, f"{filename}2.mp4")):
        print(f"Conversion of {file} successful.")
        os.remove(os.path.join(folder, file))
      else:
        print(f"Conversion of {file} failed.")

# Check if folder and extension are provided
if len(sys.argv) < 3:
  print("Usage: python convert.py <folder_path> <file_extension>")
  print("Example: python convert.py /path/to/folder mkv")
  sys.exit(1)

# Get folder path and extension from command line arguments
folder_path = sys.argv[1]
extension = sys.argv[2]

# Call function to convert videos to mp4
convert_videos_to_mp4(folder_path, extension)

 

vägar olyckor api

Steg 1: Besök API:ets webbplats

Gå till https://henrikhjelm.se/api/vagar.php för att få en översikt över API:et och eventuellt se om det finns något användbart formulär.

Steg 2: Exempel på API-anrop

En exempel-URL för att hämta vägdata för en given plats och radie ser ut så här:

https://henrikhjelm.se/api/vagar.php?lat=62.3908&long=17.3069&radius=200

Steg 3: Exempel på API-svar

API:et kommer att returnera vägdata i JSON-format. Här är ett exempel på hur svaret kan se ut:

{
  "road": [
    {
      "id": 9181805,
      "priority": 3,
      "createddate": "2024-01-15 17:53:18",
      "title": "Lv 623 Håkanstaleden",
      "exactlocation": "Håkansta–Norderön",
      "description": "Färjan är ur trafik från tisdag 2/1 kl 09:00 på grund av rådande isläge. Isvägen mellan Sunne och Vällviken ersätter färjan.",
      "latitude": 63.136474609375,
      "longitude": 14.32264518737793,
      "category": 0,
      "subcategory": "Färja"
    },
    {
      "id": 9301925,
      "priority": 3,
      "createddate": "2024-01-15 23:42:31",
      "title": "Lv 586 Vällviken–Sunne",
      "exactlocation": "",
      "description": "Isvägen mellan Vällviken och Sunne är öppen för fordon upp till två ton.",
      "latitude": 63.09188461303711,
      "longitude": 14.383475303649902,
      "category": 1,
      "subcategory": "Färja"
    }
  ]
}

 

D-link DCS-6100LH

problemet med denna enhet är att den klarar bara av en stream åt gången.

rtsp://192.168.4.71:554/live/profile.0/video

användare : admin
lösenordet står under produkten. 6 st siffror.

min lösning.
motioneye får ta kamera streamen.
sätta om en video stream av kameran.
alla ansluter till motioneye streamen

SnapCamera fix

 1. https://www.henrikhjelm.se/files/SnapCamera1.21.0.exe  ladda ner programet..
 2. Installera programet.
 3. Gå in på denna sida : https://snapchatreverse.jaku.tv/snap/
  där ska du välja filen C:\Program Files\Snap Inc\Snap Camera\Snap Camera.exe
 4. nu får du en fil som heter snap camera(patched) lägg den i samma mapp som ovan : C:\Program Files\Snap Inc\Snap Camera\
 5. ta bort Snap Camera.exe
 6. byt namn på patched filen du la ditt och döp om den till Snap Camera.exe

Floorplan HA

Bilden är tagen från https://www.youtube.com/watch?v=FeTrI_kogXs
Har några elever som kollar på denna sida då och då. och dom behöver inte veta hur min lägenhet ser ut.
men dom kan ju få veta och ni vart jag har mina lampor och övrigt…

 

type: picture-elements
elements:
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.qnect_smart_filament_sh_lfe27g125_qne
  style:
   top: 38%
   left: 25.0%
   transform: scale(1.5,1.5)
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.henke_dimmable_light_2
  style:
   top: 27%
   left: 14%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.henke_dimmable_light_1
  style:
   top: 19%
   left: 65%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.henke_dimmable_light_4
  style:
   top: 5%
   left: 37%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.smart_lampa
  style:
   top: 14%
   left: 37%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.qnect_smart_filament_sh_lfe27g125_qne_2
  style:
   top: 60%
   left: 60%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-label
  entity: sensor.henke_living_room_temperature
  style:
   top: 52%
   left: 25%
   transform: scale(2,2)
   color: black
 - type: custom:simple-clock-card
  entity: sensor.henke_living_room_temperature
  use_military: false
  hide_seconds: true
  style:
   top: 57%
   left: 0%
   transform: scale(0.8,0.8)
 - type: icon
  entity: switch.henke_flakt
  icon: mdi:fan
  style:
   top: 7%
   left: 57%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-label
  entity: sensor.tradfriauto_5
  style:
   top: 65%
   left: 25%
   transform: scale(2,2)
   color: black
 - type: icon
  entity: switch.sh_p01_qne_smart_plug_2_socket
  icon: mdi:remote-tv
  style:
   top: 70%
   left: 50%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
image: /local/map.png

 

p1ib El mätare

För lätt installerad el mätare. jag antog att det skulle ta 1-2 timmar att fixa och jävlas.
men denna produkt är väldigt lätt att installera och få in i homeassistant.

Svåraste är att koppla in rj12 kabeln i mätaren.
Jag kontaktade skaparen på facebook och köpte den av han där.
https://github.com/remne/p1ib

Sricam SriHome SH029 WIFI IP Camera, Wireless, 3.0 Megapixel HD IR CUT ONVIF P2P SD Support AUDIO

svin dålig app. krashar när man ska lägga in den i appen (testade 2 olika)
dock när man lägga in den via appen så kommer man till att den läggs in i nätverket. gör klart det steget, sedan funkar inget mer i appen.
dock går det att gå in via sidan (kamerans ip nr och på port 80 i webbläsaren http)

och ställa in allt där ifrån.
rtsp://ip till kameran:8554/profile0
lösenord 888888  säkert och bra ?
amazon länk https://www.amazon.se/gp/product/B0839L3521
Dock var priset 320kr. så den är väll bra för det priset.

hur man lägger in json sensor.

- platform: rest
 resource: https://henrikhjelm.se/api/getdata.php?lan=vasternorrlands-lan
 name: Torsboda
 value_template: "{{ value_json.vasternorrlandslan_Circle_K_TimraTorsboda_soraker__95 | float }}"
 unit_of_measurement: "kr"
 scan_interval: 1800

resource = vilken sida ska du hämta data från.

value_template = vilken data ska du hämta.
http://jsonviewer.stack.hu/    om du inte kan läsa/förstå json använd denna sida. kopiera in json texten.

om du ska ha CityP så skriver du value_json.CityP | float istället för vasternorrlandslan_Circle_K_TimraTorsboda_soraker__95

posten hemleverans

hade lite tråkigt när jag satt och vänta på hemleveransen av ett packet från amazon.
kommer inte att lägga ut ett api, pga gdpr finns saker i api:et som inte jag vill ta ansvar över.