åska/ lightning chrome cast

alias: åska
description: ''
trigger:
 - platform: state
  entity_id: sensor.blitzortung_lightning_counter
condition: []
action:
 - service: tts.google_say
  entity_id: media_player.henke_kontor
  data_template:
   message: >
    {{states.sensor.blitzortung_lightning_counter.state}} - " antal åsk
    nerslag. närmaste åsknedslaget är "
    {{states.sensor.blitzortung_lightning_distance.state}} " km ifrån " 
mode: single