Närmaste åsknedslaget. tts

Hade nyss lite tråkigt.
de du behöver är :
https://github.com/mrk-its/homeassistant-blitzortung

Går att installera via hacs.

alias: åska
description: ''
mode: single
trigger:
 - platform: state
  entity_id: sensor.blitzortung_lightning_counter
condition: []
action:
 - service: tts.google_say
  entity_id: media_player.henke_kontor
  data_template:
   message: >
     {{states.sensor.blitzortung_lightning_counter.state}} - " antal åsk nerslag. närmaste åsknedslaget är " {{states.sensor.blitzortung_lightning_distance.state}} " km ifrån "