windows software for linux server

för att ansluta till olika enheter
https://mobaxterm.mobatek.net/för att ansluta till olika enheter
https://www.raidrive.com/