Floorplan HA

Bilden är tagen från https://www.youtube.com/watch?v=FeTrI_kogXs
Har några elever som kollar på denna sida då och då. och dom behöver inte veta hur min lägenhet ser ut.
men dom kan ju få veta och ni vart jag har mina lampor och övrigt…

 

type: picture-elements
elements:
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.qnect_smart_filament_sh_lfe27g125_qne
  style:
   top: 38%
   left: 25.0%
   transform: scale(1.5,1.5)
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.henke_dimmable_light_2
  style:
   top: 27%
   left: 14%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.henke_dimmable_light_1
  style:
   top: 19%
   left: 65%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.henke_dimmable_light_4
  style:
   top: 5%
   left: 37%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.smart_lampa
  style:
   top: 14%
   left: 37%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-icon
  icon: mdi:lightbulb
  entity: light.qnect_smart_filament_sh_lfe27g125_qne_2
  style:
   top: 60%
   left: 60%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-label
  entity: sensor.henke_living_room_temperature
  style:
   top: 52%
   left: 25%
   transform: scale(2,2)
   color: black
 - type: custom:simple-clock-card
  entity: sensor.henke_living_room_temperature
  use_military: false
  hide_seconds: true
  style:
   top: 57%
   left: 0%
   transform: scale(0.8,0.8)
 - type: icon
  entity: switch.henke_flakt
  icon: mdi:fan
  style:
   top: 7%
   left: 57%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
 - type: state-label
  entity: sensor.tradfriauto_5
  style:
   top: 65%
   left: 25%
   transform: scale(2,2)
   color: black
 - type: icon
  entity: switch.sh_p01_qne_smart_plug_2_socket
  icon: mdi:remote-tv
  style:
   top: 70%
   left: 50%
   transform: scale(1.5,1.5)
   color: black
  tap_action:
   action: toggle
image: /local/map.png