vägar olyckor api

Steg 1: Besök API:ets webbplats

Gå till https://henrikhjelm.se/api/vagar.php för att få en översikt över API:et och eventuellt se om det finns något användbart formulär.

Steg 2: Exempel på API-anrop

En exempel-URL för att hämta vägdata för en given plats och radie ser ut så här:

https://henrikhjelm.se/api/vagar.php?lat=62.3908&long=17.3069&radius=200

Steg 3: Exempel på API-svar

API:et kommer att returnera vägdata i JSON-format. Här är ett exempel på hur svaret kan se ut:

{
  "road": [
    {
      "id": 9181805,
      "priority": 3,
      "createddate": "2024-01-15 17:53:18",
      "title": "Lv 623 Håkanstaleden",
      "exactlocation": "Håkansta–Norderön",
      "description": "Färjan är ur trafik från tisdag 2/1 kl 09:00 på grund av rådande isläge. Isvägen mellan Sunne och Vällviken ersätter färjan.",
      "latitude": 63.136474609375,
      "longitude": 14.32264518737793,
      "category": 0,
      "subcategory": "Färja"
    },
    {
      "id": 9301925,
      "priority": 3,
      "createddate": "2024-01-15 23:42:31",
      "title": "Lv 586 Vällviken–Sunne",
      "exactlocation": "",
      "description": "Isvägen mellan Vällviken och Sunne är öppen för fordon upp till två ton.",
      "latitude": 63.09188461303711,
      "longitude": 14.383475303649902,
      "category": 1,
      "subcategory": "Färja"
    }
  ]
}